آقای روحانی! لطفا نگاهی به آمار اشتغال شهرستان‌ها داشته باشید

نابرابری فرصت‌های دستیابی جوانان به اشتغال، نه تنها باعث شکاف بیش از ۱۰ درصدی نرخ بیکاری استان‌ها شده بلکه ۱.۳ میلیون نفر را هم مجبور کرده تا برای یافتن کار مهاجرت کنند این در حالی است که تهران یک زمینه بسیار مستعد برای ورود دائم و بدون توقف مهاجران به ویژه در بخش جستجو برای کار دارد. ابرشهری تنها برای کار.

دانلود فیلم جدید

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...