انتقاد جهانگیری به عدم توجه ویژه به توسعه سواحل مکران

معاون اول رئیس‌جمهور در بدو ورود به استان هرمزگان نسبت به بی توجهی مسئولان در توجه جدی و ویژه به توسعه سواحل مکران انتقاد کرد.

روزنامه قانون

مدرسه

ممکن است بپسندید...