بیت امام (ره) اجازه سوء استفاده را به افراد معلوم الحال ندهند

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: احترام به بیت امام خمینی (ره) لازم و ضروری است؛ بیت امام و منسوبین امام خمینی (ره) اجازه سوء استفاده به افراد معلوم الحال را ندهند.

مرجع سلامتی

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...