تخصص علمی همراه با تواضع و فروتنی در درمان جسم و روح بیمار موثر است

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در افتتاح بخش‌های بیمارستان آریا گفت: علم و تخصص همراه با فروتنی و تواضع عامل مهمی در بهبودی و درمان جسم و روح بیمار است

عکس

اندروید

ممکن است بپسندید...