شهرداری تهران کانون‌های حرکت‌های جهادی تشکیل می‌دهد

ناصری پور گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تا قبل از سال نو کانون های حرکت های جهادی را تشکیل خواهد داد.

اس ام اس

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...