ظریف خواستار برقراری آتش بس در سوریه شد

وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست کمک مالی به سوریه به لندن رفته می گوید تهران امیدوار است توقف ایجاد شده در مذاکرات صلح، موقتی باشد.

آلرژی و تغذیه

قدیر نیوز

ممکن است بپسندید...