مجلس خبرگان جای جناح‌بازی و جوان‌گرایی نیست

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جایگاه مجلس خبرگان بسیار حساس است و جای جناح‌بازی و جوان‌گرایی نیست گفت: اعضای خبرگان باید خودشان فی الجمله مجتهد باشند تا بتوانند در موقع لزوم حق و واقع را به منصه ظهور برسانند.

دانلود فیلم جدید

مرجع سلامتی

ممکن است بپسندید...