مخالفت پارلمان اروپا با اصلاحات پیشنهادی انگلیس

یک رسانه سوئیسی از مخالفت و تردیدهای نمایندگان پارلمان اروپا درباره پیشنهاد کمیسیون برای توافق با انگلیس بر سر اصلاحات مد نظر این کشور خبر داد.

بازی آزاد

آگهی استخدام

ممکن است بپسندید...