منفی‌باف‌ها بیشتر تصادف می‌کنند

تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد آن دسته از افرادی که نیمه خالی لیوان را می‌بینند، با سرعت کمتری به یک محرک منفی واکنش نشان می‌دهند.

مد روز

مدرسه

ممکن است بپسندید...