چرا برنامه‌های توسعه در ایران سرنوشت غم‌انگیزی دارند؟

وزیر پیشین صنعت گفت: نباید برنامه‌های توسعه در کشور به گونه‌ای تنظیم شوند که گویی برای ویترین تدارک دیده شده‌اند بلکه این برنامه‌ها باید بر حسب نیاز کشور تدارک دیده شوند و بنا بر این باشد که به اهداف مشخصی برسند، در غیر این صورت این برنامه‌ها محکومند به اجرا نشدن.

استخدام

خرم خبر

ممکن است بپسندید...