کمیته دانشجویی «معیار» در بسیج دانشجویی تشکیل شد

کمیته دانشجویی «معیار» با هدف بررسی و معرفی معیارهای کاندید اصلح در سازمان بسیج دانشجویی تشکیل شد.

عکس های جدید

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...