باید عجله کرد …

عجله دارد تا قبل از آنکه کشورها قوانین سختگیرانه‌تری را برای ویزا اعمال می‌کنند، جهان را ببیند… اما با این حال یکی از کُندترین وسایل نقلیه را برای ماجراجوییِ دور دنیا انتخاب کرده و برای این کارش هم فلسفه‌ای دارد.

تلگرام

ممکن است بپسندید...