جدایی قطعی بمب افکن آبی ها از استقلال پس از ۲۰ سال

جدایی علی نظری جویباری را باید از استقلال تهران قطعی دانست.

دانلود ها پلاس

عرفان دینی

ممکن است بپسندید...