عربستان قیمت نفت خود را در آسیا کاهش داد

با بازگشت روند افزایشی به نرخ صادراتی نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها به نظر می‌رسد عربستان به هیچ عنوان نمی‌خواهد بازار نفت خود را در آسیا با ورود بیشتر نفت ایران از دست بدهد، بر این اساس قیمت نفت صادراتی خود به بازارهای آسیایی را کاهش داد.

استخدام

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...