قمار گازی ترکیه در آخرین سال‌های قرارداد پرماجرا

قراداد گازی ایران و ترکیه حالا 20 سال از عمر 25 ساله‌اش را سپری کرده است، اما تاکنون چند دادگاه را پشت سر گذاشته و در یکی ترکیه محکوم به پرداخت غرامت شد و در جددیدترین دادگاه ایران محکوم به پرداخت غرامتی نزدیک به یک میلیارد دلار.

اخبر جهان

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...