زن در انقلاب پنجاه و هفت

زن در نگاهِ شرق، عنصری است در حاشیه و در غرب ابزاری درخدمت پول و کالایی جنسی اما زن در قاموس انقلاب، زنی است ” نه شرقی نه غربی”

فیلم سریال آهنگ

آخرین اخبار ورزشی

ممکن است بپسندید...