سایه «رانت رکودزا» روی بازار مسکن

نقش نهاد‌‌های مجهز به منابع و تسهیلات در قفل ناخواسته بازار ملک راهکار دفتر برای رفع «۱+۴» منشأ رکود .

دانلود آهنگ جدید

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...