سیاست این است که از ایران کسی برای مبارزه به سوریه نرود

فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه سیاست و تدبیر این است که از ایران کسی برای مبارزه در جبهه مقاومت نرود، ‌اظهار کرد: با این وجود اشتیاق و میل مبارزه و دفاع از انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در بین جوانان ما موج می‌زند.

کیمیا دانلود

صبحانه

ممکن است بپسندید...