لغو دو سخنرانی، با اعمال فشار خودسرها

الهه کولایی از لغو سخنرانی‌های خود در دو شهر شیراز و اراک به دلیل اعمال فشار برخی افراد در روزهای اخیر خبر داد.

دانلود فیلم خارجی

موبایل دوستان

ممکن است بپسندید...