هشدار دانشیار دانشگاه ایلام به ریزش کوه در مسیر ایلام – دره‌شهر

هفته‌ی گذشته شاهد ریزش کوه در محور سرابله بودیم، خوشبختانه هرچند این اتفاق خسارتی به دنبال نداشت و پس از چند ساعت توسط راهداری بازگشایی شد، اما کم‌نیستند نقاطی از راه‌های ارتباطی استان که بحران‌زا هستند.

مرجع سلامتی

خرم خبر

ممکن است بپسندید...