پوستر فیلم «یتیم خانه ایران» رونمایی شد

پوستر فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» آخرین ساخته ابوالقاسم طالبی در حالی رونمایی می شود که فیلم به دبیرخانه جشنواره ارایه شده است.

گوشی

تلگرام

ممکن است بپسندید...