انتخاب رئیس جمهور لبنان بار دیگر به تعویق افتاد

سی و پنجمین جلسه پارلمان لبنان ویژه انتخاب رئیس جمهوری این کشور هم به حد نصاب نرسید و انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان به ۱۲ اسفندماه موکول شد.

world press news

دانلود نرم افزار

ممکن است بپسندید...