ایلام می‌تواند قطب سوم پتروشیمی کشور باشد

استاندار گفت: اگر پتانسیل‌های ایلام در زمینه گاز و پتروشیمی بالفعل شود استان به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد.

بازار بورس

اندروید

ممکن است بپسندید...