باز هم کلاهبرداری تعرفه‌ای!

یک دستگاه کانتینر 40 فوت حامل ظروف سرامیکی با پلمب گمرکی در حال انتقال به تهران بود که این محموله با توجه به اظهار خلاف واقع با تعرفه هفت درصد ترخیص شده بود، درصورتیکه تعرفه صحیح واردات این محموله 146 درصد است.

cars

کانون نماز

ممکن است بپسندید...