برخی سخنانی بر زبان نیاورند که دشمنان را به وسوسه بیاندازند

رییس قوه قضاییه راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات هفتم اسفند را تجلی وحدت و انسجام در کشور دانست و گفت: حضور مقتدرانه و با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات هفتم اسفند یک بار دیگر ثابت خواهد کرد که مردم ایران زیر بار سلطه گران نخواهند رفت.

پرس نیوز

اتوموبیل

ممکن است بپسندید...