توصیه انتخاباتی وزارت ورزش و جوانان به سمن‌ها

مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: به سمن‌های جوانان توصیه کرده‌ایم که به نفع یا ضرر کاندیدای خاصی موضع نگیرند البته در وزارت ورزش و جوانان نیز این روش را در پیش گرفته‌ایم.

فانتزی

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...