ردپای مدیر احمدی‌نژادی در تخلف یک وزارتخانه

رئیس کمیته مخابرات مجلس، گفت: مدیری که در یکی از مجموعه‌های وزارتخانه ارتباطات با دلال مخابراتی در ارتباط بوده، منصوب دولت قبل بوده و در دولت یازدهم با شناسایی این فرد، برکنار شده است.

سایت استخدامی

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...