مجتمع فنی اسفراین در انتظار تبدیل شدن به دانشگاه

رئیس مجتمع آموزش عالی فنی اسفراین گفت: این مجتمع تمام زیرساخت های لازم برای تبدیل شدن به دانشگاه را داراست، و ما در این خصوص تنها نیاز به نگاه مهربانانه وزارت خانه داریم که در این مورد بجا تسریع کنند.

آلرژی و تغذیه

مدرسه

ممکن است بپسندید...