۲۵ کاندیدای مجلس در دانشگاه آزاد بروجرد مناظره می‌کنند

دبیر مجمع هماهنگی تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد لرستان گفت: مناظره ۲۵ کاندیدای مجلس در دانشگاه آزاد بروجرد برگزار می‌شود.

شهر خبر

ابزار رسانه

ممکن است بپسندید...