جنایت اشتباهی در پی یک اسیدپاشی

کل‌کل‌های بچگانه دو دوست قدیمی، آن‌قدر جدی شد که در نهایت یک جنایت خونین را رقم زد. مقتول این پرونده که تصور می‌کرد قاتل روی خودروی او اسیدپاشی کرده است، به اشتباه با او درگیر شد و در نهایت نیز خودش به قتل رسید.

بازی آزاد

نخبگان

ممکن است بپسندید...