زمینه برگزاری مناظره‌های انتخاباتی در دانشگاه لرستان فراهم است

مدیر فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: زمینه برگزاری مناظره‌های انتخاباتی در دانشگاه لرستان فراهم است.

موسیقی روز

اس ام اس جدید

ممکن است بپسندید...