عاقبت دشمنان شورای نگهبان چه شد؟/ تلخ‌کامان ابدی

فاقدالصلاحیت‌ها این بار پروژه «تلخ‌کام سازی» را کلید زدند. «مرعشی» دیروز تهدید کرد «شیرینی ردصلاحیت‌ها را به کامشان تلخ می‌کنیم.» با این حال تجربه تاریخی نشان می‌دهد هیچ‌گاه مردم ایران تحت تأثیر این طیف قرارنگرفته‌اند. 

عکس

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...