کسی که با ولایت زاویه بگیرد خوار خواهد شد

امام جمعه ایوان گفت: هر‌کس با ولایت باشد پیروز است و آن‌کس که با ولایت زاویه بگیرد خوار خواهد شد.

باشگاه خبری ورزشی

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...