مقام اول كونگ فو كشوري در دستان دانشجوي دانشگاه پيام‌نور اوز

دانشجوي دانشگاه پيام‌نور اوز، قهرمان كونگ فو كشوري شد.

علم و فناوری

خرم خبر

ممکن است بپسندید...