۵۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حال اجراست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بهره‌برداری از ۵۰۰ پروژه در حال ساخت این دانشگاه تکمیل می‌شود.

دانلود فیلم خارجی

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...