باید صدایمان را در فضای مجازی به رسایی صدای زمان انقلاب کنیم

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باید نگاهمان در حوزه فضای مجازی نگاه قدرت ملی باشد؛ به همین منظور معتقدم باید صدایمان را در فضای مجازی به رسایی صدای زمان انقلاب کنیم و این امکان پذیر نیست مگر آنکه حضور فعال در این عرصه داشته باشیم.

world press news

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...