ساختمان آموزشی دانشگاه پیام‌نور گنبدکاووس به بهره برداری رسید

ساختمان آموزشی دانشگاه پیام‌نور مرکز گنبد کاووس با زیربنای ۲هزار و ۴۰۰ متر مربع افتتاح شده و به بهره برداری رسید.

خبرگذاری اصفحان

شبکه خانگی

ممکن است بپسندید...