«خودگویی و خودخندی» دولت ادامه دارد/ برجام نافرجام!

طرح موضوع برجام ۲ از سوی روحانی، با توجه به ناکامی نسخه‌ نخستین برجام، تداعی‌گر «خودگویی و خودخندی» برای تعریف و تمجید از کارنامه نه چندان درخشان اقتصادی دولت است.

خبر جدید

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...