نشست هم اندیشی اساتید و دانشجویان ایران شناس روسیه با مسئولین دانشگاه گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی اساتید و دانشجویان ایران شناس روسیه با مسئولین دانشگاه گیلان امروز در دفتر رئیس دانشگاه گیلان برگزار شد.

عکس

صبحانه

ممکن است بپسندید...