وزارت‌ بهداشت یعنی تجارت خانه پزشکان

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت را به تجارت‌خانه پزشکان تبدیل کرده‌اند، گفت: امیدواریم وزیر بهداشت و ریاست جمهوری این ندای پرستاران را جدی بگیرند، زیرا دیر نیست که جامعه پرستاری را از دولت جدا کنند.

تلگرام

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...