۵ اسفند ماه؛ کارگاه آموزشی CE Marking برگزار می شود

کارگاه آموزشی CE Marking به همت موسسه خدمات فناوری تا بازار (کریدور) پنجم اسفند ماه در محل این موسسه برگزار می‌شود.

فیلم سریال آهنگ

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...