اولین سمینار «استفاده از حرارت اتلافی با ارزش پایین در نیروگاه‌ها» در دانشگاه قم برگزار می‌شود

اولین سمینار «استفاده از حرارت اتلافی با ارزش پایین در نیروگاه‌ها» در دانشگاه قم با حضور پرفسور اشجعی برگزار می‌شود.

خرید غذا

موبایل دوستان

ممکن است بپسندید...