همسرکشی مرد موسفید، فقط با یک مُشت

یک مشت از سوی مرد موسفید کافی بود تا همسر جوانش برای همیشه خاموش شود. راز این جنایت هفت‌ماهه زمانی فاش شد که پلیس به داستانسرایی‌های دروغین قاتل پی برد.

اتومبیل

مدلینگ

ممکن است بپسندید...