۱۹ اسفند؛ آغاز حرکت راهیان نور دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گفت: ۱۹ اسفند ماه سال جاری آغاز حرکت کاروان های راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است.

سایت استخدامی

کانون نماز

ممکن است بپسندید...