«نظام ناهماهنگ پرداخت» و پورشه سواری «آقازاده‌ها»

خواسته يا ناخواسته، «آقايان»، بر وفق «نظام ناهماهنگ پرداخت»، بيش از ديگران، از آن «سيل آب‌باريکه‌ها» بهره‌مند شدند؛ و اين، خانواده آنان را متمول ساخت، طوري که امروز معلوم می‌شود که حتی آن‌ها سهمی از پورشه‌ها هم دارند.

تلگرام

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...