نگاه حداقلی به دین و بی اعتنایی به انقلاب از ویژگی های فیلمسازان جشنواره است

کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پنجمین روز از هم‌اندیشی سینما انقلاب گفت: در جشنواره‌ها می‌بینید که یک نسل جوان می‌آید، که هیچ اعتنایی به انقلاب اسلامی ندارد. ویژگی دوم این گروه نگاه حداقلی به دین است. این‌ها نمی توانند دین را به طور کلی حذف کنند چرا که آمیخته با مردم است اما آن را تا حد یک موضوع حاشیه‌ای کاهش می‌دهند.

عکس

فانتزی

ممکن است بپسندید...