۲۸ میلیون نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار گرفتند

اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر که در حال حاضر ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران را تحت پوشش خود داده است، از حدود ده سال قبل در کشور کلید خورده ولی در دولت یازدهم با رویکرد جدید در طرح ریزی برنامه و اجرا، پرتوان تر از گذشته به کار خود ادامه داد.

اخبار

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...