فرماندار تهران: ۳۵۲۸ شعبه اخذ رأی در شهر تهران

فرماندار تهران گفت: در شهر تهران ۳۵۲۸ شعبه اخذ رأی داریم و در هر شعبه هفت نفر اعضای هیئت اجرایی و دو نفر نماینده فرماندار مستقر خواهند شد.

دانلود فیلم

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...