وارد آمدن تنش شدید به محصولات کشاورزی خوزستان

مدیرکل هواشناسی خوزستان از وارد آمدن تنش شدید گرمایی و آبی به محصولات کشاورزی استان در پی افزایش دمای هوا در روزهای گذشته و کمبود بارندگیها خبر داد.

سیستم اطلاع رسانی

مد روز

ممکن است بپسندید...