برگزاری ۱۴ جلسه هم اندیشی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: تاکنون دانشگاه علوم پزشکی ۱۴جلسه هم اندیشی با حضور اساتید برگزار کرده که در آن نقش‌های مورد نظر و وظایف دانش آموختگان بررسی شده است. 

خرم خبر

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...